Biologiczne oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnie BIO-EKOLUX to urządzenie, w których znajduje się samooczyszczające się złoże biologiczne, niskoobciążony osad czynny oraz układ napowietrzania drobnopęcherzykowego. Ten hybrydowy system w unikalny sposób łączy pozytywne cechy złoża biologicznego i osadu czynnego, eliminując przy tym wady oczyszczalni opartych wyłącznie na technologii osadu czynnego.
Dzięki wysokiej skuteczności oczyszczania ( 97% sprawności ) woda pościekowa spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2006 roku może być bezpośrednio odprowadzana do rowu, rzeki, studni chłonnej, itp. bez ryzyka skażenia.
Oczyszczalnie typu BIO-EKOLUX posiadają najnowszą normę : EN 12566-3:2005 + A2:2013, wydaną przez jedną z najlepszych jednostek certyfikujących w Europie TÜV SÜD.
Urządzenie było poddawane rygorystycznym testom w notyfikowanym laboratorium, co stanowi wyjątkowość produktu.

SKUTECZNOŚĆ OCZYSZCZANIA

Skuteczność oczyszczania przy organicznym obciążeniu dobowym BZT5 = 0,27 kg/dBZT595,7 %19,3 mgO2/l
CHZTCR90,3 %102,9 mgO2/l
Z97,4 %13,4 mg/l
N-NH4+35,3 %24,3 mg/l
Pogólne31,5 %4,9 mg/l

Woda pościekowa wypływająca na zewnątrz oczyszczalni BIO-EKOLUX 2300 dowodzi w 97% redukcję zanieczyszczeń.

Odprowadzanie oczyszczonych ścieków zgodne z normą PN 12566-3 może odbywać się do :
a) cieku wodnego, rowu, rzeki
b) studni chłonnej
c) studni chłonnej w nasypie
d) drenażu lub tuneli drenażowych
e) drenażu lub tuneli drenażowych w nasypie


Posiadamy obszerne wyniki badań, które jesteśmy w stanie przedstawić. Każdy klient może poprosić o przedstawienie wyników badań. Na rynku jest duży wybór oczyszczalni biologicznych, ale nie wielu producentów może wystawić deklarację zgodności CE i jest w stanie udowodnić jakość swojego produktu. Jeśli nie posiadają takowych badań oznacza to, że wprowadzają do sprzedaży towar nielegalnie i zgodnie z prawem podlegają karom finansowym.

Kara krajowego urzędu nadzoru rynku wynosi 100 tys. zł, nakaz wycofania produktu z rynku oraz nakaz odkupienia produktu od wszystkich nabywców za cenę za jaką produkt został sprzedany.

Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. Czyli użytkowników POŚ nie można zmusić do przyłączenia w przeciwieństwie do użytkowników szamba, których cena jest porównywalna.

Zapewniamy :

 • pomoc w sporządzeniu dokumentacji
 • naniesienie oczyszczalni na mapkę,
 • transport,
 • montaż,
 • serwis.

UWAGA NA OCZYSZCZALNIE DRENAŻOWE !!!

Kliencie uważaj na oczyszczalnie drenażowe. Cena jest nieco niższa, ale skuteczność niewielka. Na zewnątrz wydostaje się ściek podczyszczony,a nie oczyszczony. Większość procesu zachodzi w drenażu co powoduje, że po 5 latach dren jest nie drożny i całe poletko rozsączające musi być przeniesione w inne miejsce lub grunt rodzimy należy wymienić na nowy, co generuje duże koszty. W przyszłości zgodnie z dyrektywą unijną mają być wycofane z produkcji.

NASZE CREDO : OCZYSZCZAMY ŚRODOWISKO NIE KIESZENIE !

Główne zalety oczyszczalni BIO-EKOLUX

 • 1. Wysoka skuteczność oczyszczania
 • 2. Najnowsza norma EN 12566-3:2005 + A2:2013
 • 3. Możliwość instalacji w trudnych warunkach glebowych
 • 4. Niskie koszty eksploatacji
 • 5. Brak elektrozaworów
 • 6. Proste zasady użytkowania
 • 7. Niewielka produkcja osadu
 • 8. Niskie zużycie energii elektrycznej
 • 9. Dmuchawa i sterowanie wewnętrzne
 • 10. Niezawodna konstrukcja GRP ( włókno szklane )
 • 11. Gwarancja 10-letnia wraz z osprzętem
 • 12. Polski produkt